صعود به قله پاشوره(4010 متر)

نام برنامه:قله پاشوره ارتفاع:4010متر منطقه:البرزمرکزی-جاده هراز-روستای نوا مبدا صعود:روستای نوا ارتفاع روستا:2250متر نوع جاده:آسفالت زمان لازم برای اجرای برنامه:1روزه اسامی پناهگاه ها یامحل های اطراف:دشت و کلبه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 243 بازدید
دی 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
2 پست
مرداد 92
2 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
2 پست
بهمن 90
5 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
6 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
7 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
12 پست
تیر 89
5 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
7 پست
دی 88
4 پست
آذر 88
5 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
8 پست
شهریور 88
5 پست
مرداد 88
3 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
7 پست
اسفند 87
8 پست
بهمن 87
10 پست
دی 87
10 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست