پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1388

بلندترین قله ها و کوههای ایران

 فهرست بلندترین قله ها و کوههای ایران برگرفته از سایت: http://www.mountainzone.ir قله منطقه / رشته کوه  ارتفاع(از سطح دریا) دماوند البرز مرکزی 5671 خلنو البرز مرکزی 4375 آزاد کوه البرز مرکزی 4375 ناظر البرز مرکزی 4350 پالون گردن البرز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید