پست های ارسال شده در آبان سال 1388

نظر سنجی !

دوستان ،مهربانان ،نا مهربانان ،کوهنوردان دماوندی ،کوهنوردان غیر دماوندی ،همه کسانی که کوه نمیروند اما کوهنوردی را دوست دارند ! و ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 88 بازدید