پست های ارسال شده در اسفند سال 1391

ســـــــــــــــــــــــــــــــــال نــــــــــــــــــــو مبـــــــــــــــــــــــــــــــارک! ﺍﻟﻤــــــﺎﺱ ﻫﻤﺎﻥ کربنی است ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺤﻤــــﻞ ﻓﺸــــﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﺷـــــﻤﻨﺪ ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 36 بازدید